מוזיאון תל אביב לאמנות

מוזיאון תל אביב לאמנות

אדריכלים : דן איתן ויצחק ישר

חזית בניין המוזיאון:  יעקב רכטר

האגף החדש: Preston Scott Cohen

ועמית נמליך

האגף הישן: דן איתן עם יצחק ישר
0 / 1
קודם / הבא
פרויקטים אחרים
קודם פרויקטים אחרים הבא