Sylvan Adams National Velodrome – Tel Aviv

תכנון: מזור – פירשט אדריכלום צילומי אדריכלות של הולודרום הלאומי ע"ש סילבן אדמס אשר הושלם בשנת 2020. בולודרום מתקיימות תחרויות אופני מסלול ואימונים. ברחבה הפנימים מגרש גדול לאימוני ספורט כמו ג'ודו, התעמלות ועוד. צורתו מזכירה ביצה מעוותת אליפטית. הולודרום פתוח בחלקו מכל הצדדים ורוח מאווררת את המקום. הגג מונע חדירת גשמים. צמוד למסלול ישנו מעבר לבניין המשרדים. כמו כן במסלולו החיצוני של הולודרום נבנו מסלולים שונים לספורטאים, במיוחד לרצים וקפיצות לרוחק. בפנים יש מתקני כושר וגם מכשיר לקפיצות בגובה, כמו גם חניון תחתות לחניית אופניים בתאים. התכנון מאוד מעניין ולא שגרתי לבנייני ספורט בארץ. הולודרום שוכן צמוד לאיצטדיון האתלטיקה הדר יוסף ברחוב שלום בכור שטרית.
0 / 1
קודם / הבא
פרויקטים אחרים
קודם פרויקטים אחרים הבא